Đại Khang Quảng Lợi

Found the hero within, 智康..!

三主

QV. DV. TK

CAPI 达则兼善天下

天下英雄 智康 商人. 2024 團結
心智信義情 Tâm. Trí. Tín. Nghĩa. Tình
洪武 Quang Minh. Kim Cương. Chính Nhất